Location: Phuket Province ( Thailand )

Cape Tukkae, Kah Sirey, Phuket, Thailand