Photo Set: Manapouri Power Station

Manapouri Power Station, South Island, New Zealand
Manapouri Power Station, South Island, New Zealand
Manapouri Power Station, South Island, New Zealand
Manapouri Power Station, South Island, New Zealand
Manapouri Power Station, South Island, New Zealand