Photo Set: Purakaunui Falls

Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Waterfall terrace near Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Waterfall terrace near Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Purakaunui Falls, South Island, New Zealand
Purakaunui Falls, South Island, New Zealand