Photo Set: White Cliffs Opal Mines

White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
White Cliffs Opal Mines, NSW, Australia
Opal Mining, White Cliffs, NSW, Australia